Tilmelding

Når der åbnes for tilmelding til en ny sæson eller sommerbilledskole, kan du her finde tilmeldingslink.

Fritidspas
Det er muligt at ansøge om et fritidspas til billedskolen, hvilket indebærer at Favrskov Kommune yder økonomisk støtte til undervisningsgebyr.

Billedskolen skal underrettes i god tid inden sæsonstart, da der vil være en vis ekspeditionstid vedr. kommunens afgørelse, førend eleven kan sikres en plads.