Tilmelding

Når der åbnes for tilmelding til en ny sæson eller sommerbilledskole, kan du finde tilmeldingslink under beskrivelserne af de enkelte hold her på hjemmesiden.

Fritidspas
Det er muligt at ansøge om et fritidspas til billedskolen, hvilket indebærer at Favrskov Kommune yder økonomisk støtte til undervisningsgebyr.

Indstilling til fritidspas kan indgives af fagpersonale (lærere, pædagoger, SSP-konsulenter, sagsbehandlere o. lign.) eller evt. Billedskolen.

Læs mere om fritidspas på Favrskov Kommunes hjemmeside

Hvis Billedskolen skal være behjælpelig med indstilling, skal vi kontaktes senest to måneder inden sæsonstart, da der vil være en vis ekspeditionstid vedr. kommunens afgørelse, førend eleven kan sikres en plads.